انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
ام‌دی‌اف ایرانی
ام‌دی‌اف ترک مات
ممبران
روکش چوب
گلاس ایرانی
گلاس ترک
متراژ حدودی:
صفحه:
۳ سانتی‌متر
۵ سانتی‌متر
کورین
کوارتز
متراژ حدودی:
تعمیرات:
رویه کابینت
درب
برق‌آلات
قفسه
آب‌بندی سینک
سایر
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: