انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمات گارانتی:
بورد اصلی
فلاش
دیافراگم
شکستگی کاور و بدنه
شاتر
رفع خرابی لنز
اسلات حافظه
صفحه نمایش
سرویس و شن زدایی
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa