انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
ساخت
نصب
تعمیرات و خرده‌کاری
UPVC:
۱ تا ۳ عدد
۳ تا ۵ عدد
۵ تا ۷ عدد
۷ تا ۱۰ عدد
بیش از ۱۰ عدد
نوع پروفایل:
وین‌تک
ویستابست
هافمن
ماژول
سایر
نوع شیشه:
دوجداره‌ساده
دوجداره‌رفلکس
سه‌جداره‌ساده
۳‌جداره‌رفلکس
تک‌جداره
درب ضدسرقت
درب‌و‌پنجره فلزی
درب‌وپنجره‌چوبی و ام‌دی‌اف
نرده و حفاظ
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: