انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
جنس شیشه درخواستی:
معمولی
سکوریت
دوجداره
آینه
تعداد:
متراژ حدودی:
ضخامت(میلیمتر):
محل نصب شیشه:
پنجره
کمد
ویترین
پارتیشن
سایر
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: