انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع مکان موردنظر:
مسکونی
اداری
تجاری
ویلایی
بخشهای موردنظر جهت بازسازی:
فضای‌بیرون ساختمان
آشپزخانه
پذیرایی
اتاق‌ها
حمام
سرویس بهداشتی
شومینه
کل
آیا نیاز به طراحی می‌باشد؟
بله
خیر
متراژ حدودی فضای مورد نظر:
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa