انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمات:
پارکت
لمینیت
تعمیرات
متراژ حدودی فضای مورد نظر:
کفپوش مورد نظر تهیه شده است؟
بله
خیر
جنس سطوح زیر کار:
سرامیک
سنگ
موزائیک
بتن
اپوکسی
سایر
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
aaaaa