انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
کارگر مازاد بر۴ نفر:
زمان ‌مازاد بر۳ ساعت:
مبدا: طبقه
مقصد: طبقه
موارد زیر شامل وسایل شما می شود؟
یخچال‌بالای‌۱۸فوت
میزناهارخوری
بوفه/ویترین
تردمیل
گاوصندوق
پیانو
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: