انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
محل مورد نظر را مشخص کنید:
حمام و سرویس بهداشتی
آشپزخانه
تجاری و فروشگاهی
متراژ حدودی:
نحوه اجرای کاشی، سرامیک:
چسبی (باچسب مخصوص کاشیوسرامیک)
ملاتی(دوغاب‌ریزی پشت کاشیوسرامیک)
آیا کاشی یا سرامیک موجود است؟
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: