انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع خدمت:
عیب‌یابی و تعمیر پمپ
عیب‌یابی و تعمیر مشعل
تعمیرلوله‌کشی موتورخانه
عایق کاری لوله‌ها
تعویض شیرفلکه و اتصالات
سایر
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید:
1403/3/30