انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمات درخواستی:
تعمیرات وسایل چوبی
ساخت و نصب وسایل چوبی
نوع خدمت:
کمد دیواری
کتابخانه
دکوری
کابینت
مبلمان
دکوراسیون داخلی
پارتیشن و دیوارکوب
جاکفشی
بوفه و ویترین
میز
قفسه و باکس ‌چوبی
تخت
سایر
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: