انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
نوع سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید:
روزانه
شبانه
۲۴ساعته
بیـــــمار:
آقا
خانم
وضعیت بیمار را مشخص کنید:
معلول
عدم معلولیت
به پرستار اقا نیاز دارید یا خانم؟
آقا
خانم
فرقی نمی‌کند
برای چه مدت به پرستار نیاز دارید؟
۱ ماه یا کمتر
۱ تا ۳ ماه
۳ تا ۶ ماه
بیش از ۶ ماه
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: