انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
خدمات براساس متراژ تقریبی:
اجرای سقف‌کاذب کناف
اجرای دیوارکناف یک‌طرفه
اجرای دیوارکناف دوطرفه
اجرای‌باکس‌نورمخفی دورسقف
اجرای رابیتس طرح‌دار با گچ‌کاری
اجرای رابیتس ساده با‌گچ‌کاری
اجرای سقف‌کاذب تایل پی‌وی‌سی
اجرای آسمان مجازی
تعمیرات
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: