مرکز جامع خدمات

معرفی 1724

 یکی از مشکلات اساسی شهروندان، حل مشکلات و رفع نیازهای خدماتی در شهرها می باشد، کیفیت، قیمت و سرعت همواره مدنظر بوده ، ولی یافتن آن از دغدغه های همیشگی است، چگونه میتوان خدمتی را از یک سرویس دهنده مطمئن با قیمت مناسب ودرزمان کوتاه درخواست کرد؟ همواره با مشکلاتی در این مسیر مواجه می شویم که به صورت مختصر به چند مورد آن اشاره می نمائیم:
1- یافتن یک سرویس دهنده مطمئن و توانا همواره سخت و محدود است.
2- نمی توان به آسانی از قیمت مناسب با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب، مطمئن شد.
3- خدمات درخواستی مورد نیاز روزمره در منزل و محل کار بسیار متنوع است.
4- ساعات کار سرویس دهندگان محدود به زمان های مشخصی می باشد.
5- خدمات و سرویس علیرغم نیاز به سرعت ولی به دلایل متعددی با کندی ارائه می شود.
6- بعضی از سرویس دهندگان در مقابل خدمات، تضمین لازم را نمی دهند.
اینک مرکز خدمات 1724 با بررسی مشکلات و راهکارهای اساسی توانسته است با ایجاد مرکزی که به صورت 24 ساعته انواع خدمات را که در این مرحله بیش از 100 نوع خدمت مورد نیاز شهروندان می باشد را با کیفیت و قیمت مناسب ارائه دهد.
متقاضیان اعم از بخش های مسکونی، اداری و دولتی با یک تماس و یا از طریق وب سایت و اپلیکیشن، هرگونه خدمات درخواستی خود را به صورت 24 ساعته درخواست کرده و مجریان منتخب و برتر ما بدون اتلاف وقت سرویس مورد نیاز را ارائه خواهند داد.
متقاضیان دیگر نیاز نیست برای هر نوع خدمت درخواستی یک شماره تماس داشته باشند و همواره نگران کیفیت، تضمین و قیمت خدمات باشند.