مرکز جامع خدمات

ثبت درخواست

متقاضیان خدمات میتوانند 7 روز هفته و 24 ساعته درخواست خود را از طریق مرکز تلفن، وب سایت و اپلیکیشن و حتی از طریق ارسال پیامک اعلام کرده تا مرکز پس از ثبت درخواست، نسبت به اجرای آن اقدام نماید .