مرکز جامع خدمات

همکاری با ما

مرکز خدمات 1724  کلیه خدمات درخواستی شهروندان را از طریق مجریان و پیمانکاران مجرب و متخصص اجرا می نماید.
اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به اجرا و ارائه خدمات به متقاضیان دارند میتوانند از طریق درگاه ثبت مجریان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.