مرکز جامع خدمات

ثبت نام مجری

مجریان و پیمانکاران محترم چنانچه امکان اجرای هر یک از رشته های شغلی را که مرکز 1724 به متقاضیان ارائه می دهد را دارید میتوانید با تکمیل فرم ذیل و دریافت کد اختصاصی به جمع مجریان 1724 بپیوندید.


%
* تکمیل این گزینه الزامی است