انتخاب خدمت
۲ جزییات خدمت
۳ زمان اجراء
۴ محل اجراء
۵ صورتحساب
۶ کد پیگیری
 

فرش بر اساس متر مربع:

 
ماشینی ایرانی
ماشینی خارجی
دستبافت، پشم
گل‌ابریشم-چله‌نخ
گل‌ابریشم-چله‌ابریشم
 

پتو بر اساس تعداد:

 
یک نفره
دونفره
 

شستشوی موکت براساس متر مربع:

 
در کارخانه
درمحل
با توجه به نوع خدمت درخواستی، درصورت تمایل می‌توانید توضیحات بیشتری بنویسید: