اپلیکیشن مرکز 1724 را دانلود کنید تا بتوانید 7 روز هفته 24 ساعته سفارش خود را به راحتی ثبت کنید و کارشناسان ما درخواست شما را از طریق مجریان متخصص و متعهد اجرا نمایند. اپلیکیشن موبایل مرکز 1724 برای اندروید و ios در دسترس شماست.

مراحل انجام سفارش
ثبت سفارش

خدمت و ویژگی های مورد نظر خود و همچنین مکان و زمان را جهت انجام سفارش از طریق وب سایت، اپلیکیشن اندروید و ios و همچنین تلفن 1724 ثبت می کنید.

بعدی

بررسی کارشناس

به هر خدمت یک کارشناس با تجربه اختصاص داده شده تا درخواست مشترک را ارزیابی و بررسی کرده و کارشناس مربوطه از صفر تا صد پیگیری انجام و رضایت مشتری خواهد بود.

بعدی

انتخاب مجری

مجریان مرکز متخصص، کارآمد و گزینش شده بوده که پس از ثبت سفارش و بررسی کارشناس، چند مجری انتخاب و از بین آنها یک نفر به مشترک معرفی می گردد.

بعدی

انجام سفارش

سفارشات طبق درخواست مشترک و با مبلغ مورد تایید طبق تعرفه و در مکان و زمان مشخص شده توسط مجریان متعهد با کیفیت مناسب انجام می شود.

بعدی

تایید نهایی

پس از انجام سفارش توسط مجری، مشترک فرم تایید رضایت خود را امضا و درجه رضایتمندی پس از امتیازدهی کارشناس در سامانه ثبت می گردد.